Zařízení péče o děti
Liberec 3 - Jeřáb
Jánská ul. 868/8


martule.vantuchova@seznam.cz

Pondělí - Pátek
7:00 - 17:00
+420 774 917 722

Pro koho školka je

Podmínky pro přijetí dítěte byly stanoveny v rámci Operačního programu Zaměstnanost ŘO Ministerstva práce a sociálních věcí. Zařízení péče o děti v dětské skupině může využívat široká veřejnost bez rozdílu pohlaví , rasy , etnického původu , náboženského vyznání , věku a sexuální orientace.

Podmínky pro rodiče

Je podporován princip rovné příležitost mužů a žen. Tzn. , že do zařízení mohou docházet děti, jejichž rodičům umístění dítěte pomůže s jejich uplatněním na trhu práce – tzn., že alespoň jeden z rodičů musí splňovat po celou dobu docházky jednu z níže uvedených podmínek, kterou dokládá jedním z níže uvedených dokladů ( forma uvedených dokladu není závazná – pouze doporučená )

ETICKÝ KODEX
 

Současně dítě musí žít ve společné domácnosti se zákoným zástupcem dítětě, který o přijetí žádá.

Úplná docházka

Školka je dle pravidel OP Zaměstnanost zřizována především pro děti s pravidelnou měsíční a denní docházkou s rozsahem 6 hodin denně a více.

Neúplná docházka

Nicméně školku lze navštěvovat i v režimu neúplné docházky a to ve vybraných dnech dle volby rodičů a nebo jen dopoledne nebo odpoledne – bližší informace viz. Režim dne. Podmínky pro rodiče výše uvedené platí i v tomto případě.

Kapacita školky

Maximální kapacita školky je 24 dětí a tento počet nemůže být v žádném okamžiku překročen a to s ohledem na možnost 3 pečovatelek zvládnout max. 24 dětí současně.

Provoz o prázdninách

Školka je otevřena i přes prázdniny.

Kam dál: