Zařízení péče o děti
Liberec 3 - Jeřáb
Jánská ul. 868/8


martule.vantuchova@seznam.cz

Pondělí - Pátek
7:00 - 17:00
+420 774 917 722

Stravování

Dodavatel stravování

Celodenní stravování zajišťuje firma GastroVan s.r.o. , Liberec IČO 22797831, která vaří ve školní jídelně Barvířská. Strava je dovážena na čas výdeje do našeho zařízení.

Jídelníček

Pro daný měsíc je jídelníček k dispozici na www.gastron.cz.

Výše stravného

Výše stravného je stanovena ve výši 100,- Kč denně a hradí se na základě SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PÉČE současně se školným. Vždy nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, předcházející měsíci, za který platba přísluší.

Co je v ceně

V ceně je dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka a celodenní pitný režim. Denní strava se dodává pouze kompletní, tzn. dopolední a odpolední svačinka a oběd.

V případě částečné nepřítomnosti

V případě částečné nepřítomnosti dítěte
v průběhu dne, lze nespotřebovanou část stravy zabalit a předat zákonnému nebo pověřenému zástupci.

Objednání stravy

Objednání provádí za školku jako celek pověřená „ učitelka-pečovatelka„ .

Odhlášení stravy

Stravu lze odhlásit pouze jako celek do 11:30 hod. den před odebráním stravy.
V případě, že dítě není včas odhlášeno, je stravné počítáno.