Zařízení péče o děti
Liberec 3 - Jeřáb
Jánská ul. 868/8


martule.vantuchova@seznam.cz

Pondělí - Pátek
7:00 - 17:00
+420 774 917 722

Jak dítě přihlásit

Dítě je do zařízení přijímáno na základě písemné přihlášky Žádost o přijetí dítěte podané zákonným rodičem. Žádost o přijetí dítěte mohou rodiče podávat v průběhu celého roku v závislosti na naplnění kapacity zařízení, která je 24 dětí.

Podání žádosti o přijetí

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte zašlete emailem na martule.vantuchova@seznam.cz, nebo ji vytištěnou osobně předejte statutárnímu zástupci zařízení Martině Vantuchové. Tel: +420 774 917 722

Obdržení rozhodnutí

Rodiče obdrží rozhodnutí o přijetí/odmítnutí dítěte nejpozději do 5 dnů od podání přihlášky. Rozhodnutí je předáno prostřednictvím e-mailu, který uvede rodič v přihlášce.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí

Rodiče doloží nejpozději do 3 dnů Potvrzení lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví.

Nutná potvrzení

Po dohodě s rodiči bude uzavřena „SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PÉČE ŠKOLKA NA LODI“. Současně s podpisem smlouvy zákonný zástupce (žadatel) dokládá potvrzení o splnění podmínky uplatnění na trhu práce zákonného zástupce a to jedním z následujících dokladů :

Alespoň jeden z rodičů musí splňovat po celou dobu docházky jednu z níže uvedených podmínek, kterou dokládá jedním z níže uvedených dokladů ( forma uvedených dokladu není závazná – pouze doporučená )

Dále každý žadatel dokládá

Individuální lhůty

Po domluvě s rodiči lze dohodnout i jiné lhůty přijímacího procesu a uzavření SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PÉČE ŠKOLKA NA LODI.

Možnost zamítnutí přijetí

Přijetí dítěte do zařízení může být zamítnuto z těchto důvodů:

Důvodem nepřijetí dítěte do školky není, pokud nechodí na záchod samostatně.

Kam dál: